Wat betekent de MDR voor jou en je cliënten?

4 apr 2022

Sinds mei vorig jaar is de MDR regeling (Medical Device Regulation), ofwel Europese Verordening Medische Hulpmiddelen, van kracht. Als fabrikant en leverancier van medische hulpmiddelen is Quattron op een gestructureerde manier bezig met alle processen van ontwerp tot fabricage en van levering tot nazorg. Om te garanderen dat onze producten voldoen aan de MDR hebben wij al deze processen vastgelegd in een kwaliteit management systeem.

Individuele maatwerk hulpmiddelen
De Pasqal ligorthese is een individueel maatwerk hulpmiddel. Om kwaliteit te garanderen en te zorgen dat het product op een veilige manier gebruikt kan worden, volgt Quattron hiervoor de MDR. Wij voeren een risicoanalyse uit om uit te sluiten dat het gebruik van het product gevaren met zich meebrengt voor jouw cliënt. Voor iedere individuele maatwerk-orthese stelt Quattron een verklaring op dat het specifieke hulpmiddel voldoet aan de wetgeving. Ook krijgt iedere orthese een uniek traceerbaar nummer.
Hierdoor waarborgen wij dat jouw cliënten de Pasqal ligorthese veilig en verantwoord kunnen gebruiken binnen jouw zorginstelling.

CE-merk
Alle overige ligondersteuningsproducten van Quattron dragen het CE-keurmerk, waarmee wij verklaren dat deze voldoen aan de Europese regelgeving. Ook deze producten hebben een unieke traceerbare code.

Heb je vragen over de MDR? Neem contact op met een van de productadviseurs van Quattron.

Terug naar overzicht